fbpx

台北 王宅

中性;

猶如材質,猶如色調,猶如幻想

如覆蓋畫布一般,創作基底;

各物件成為畫布元素,坐落空間

也追隨光影漫步其中,安定且中性。